Hümanizm, Bilginin çağrısı ve insanın değer kazanması
EAN13
9782808665711
Éditeur
50Minutes.com (TU)
Date de publication
Langue
turc
Fiches UNIMARC
S'identifier

Hümanizm

Bilginin çağrısı ve insanın değer kazanması

50Minutes.com (TU)

Livre numérique

  • Aide EAN13 : 9782808665711
    • Fichier EPUB, avec Marquage en filigrane
    4.99

Autre version disponible

Hümanizm, orijinal metinlerin incelenmesi yoluyla Greko-Romen antik çağının
yeniden keşfedilmesinin yanı sıra, bilgiye duyulan büyük açlık, fikirlerin
geniş çapta yayılması, yerel dillerin teşvik edilmesi, eğitime verilen önem ve
insana odaklanma ile karakterize edilmiştir. İnsanı merkeze koyan hümanistler,
daha fazla saygınlık ve içinde yaşadıkları dünyanın toptan yeniden
değerlendirilmesi için çabaladılar. 50 dakikada, edebiyattaki bu öncü akımın
kalbine dalın, Thomas Moore veya François Rabelais gibi ana temsilcilerini,
temel özelliklerini ve sonraki nesiller üzerindeki etkisini keşfedin.
S'identifier pour envoyer des commentaires.